Resurslar

tma.uz library

2020-YILGI  O’QUV DASTURLAR

Tibbiy biologiya

Oliy hamshiralik ishi

Farmatsiya

Pediatriya ishi

Sanoat Farmatsiya

Stomatologiya

♦ «Davolash ishi«(Terapiya)

Tibbiy Profilaktika

Harbiy tibbiyot

«Davolash ishi« (Xirurgiya)

 


2020-YILGI  O’QUV REJALAR

Tibbiy biologiya

Oliy Hamshiralik ishi

Farmatsiya

Pediatriya ishi

Sanoat Farmatsiya

Stomatologiya

Terapiya

Tibbiy Profilaktika

Harbiy tibbiyot

Xirurgiya

 


2020-YILGI O’QUV MODULLAR

I. Oliy ta’limning normativ – huquqiy asoslari.

 1.1 O‘zbekistonning milliy tiklanishdan milliy yuksalish bosqichida oliy ta’lim vazifalari

1.2 Ta’lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning normativ-huquqiy hujjatlari

II. Ilg’or ta’lim texnologiyalari va pedagogik mahorat.

2.1 Pedagogning innovatsion faoliyatini rivojlantirish

2.2 Tibbiy pedagoglarda tadqiqotchilik kompetentligini rivojlantirish

III. Ta’lim jarayonlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo’llash.

3.1 Elektron pedagogika asoslari va pedagogning shaxsiy, kasbiy axborot maydonini takomillashtirish

3.2 Tibbiyotda raqamli transformatsiya

IV. Amaliy xorijiy til.

4.1 Amaliy xorijiy tilni o‘rganishning intensiv usullari

V. Tizimli tahlil va qaror qabul qilish asoslari.

5.1 Ta’lim jarayonini boshqarishda tizimli tahlil va qaror qabul qilishning zamonaviy texnologiyalari

5.2 Dalillarga asoslangan tibbiyot

Davolash ishi (Xirurgiya)

6.1 Zamonaviy xirurgik yordam kursatishni tashkil etish

6.2 Tor ixtisoslashtirilgan xirurgik yo’nalishlarda ilmiy-uslubiy va tadqiqot yutuqlari

Davolash ishi (Terapiya)

6.1 Terapiyada ilmiy-uslubiy yangilik va yutuqlar

6.2 Terapiya fanlarini o‘qitishga zamonaviy yondoshuvlar

Tibbiy biologiya

6.1Tibbiy biologik fanlardagi ilmiy-uslubiy yangilik va yutuqlar

6.2 Tibbiy biologik fundamental fanlarni o‘qitishda zamonaviy yondoshuvlar

Pediatriya ishi

6.1 Bolalar kasalliklarini tashxislash va davolashning innovatsion usullari

6.2  Bolalar kasalliklarini oldini olishning yangi usullari

Stomatologiya

6.1  Stomatologiyadagi ilmiy-uslubiy yangilik va yutuqlar

6.2  Stomatologiya fanlarini o‘qitishga zamonaviy yondoshuvlar

Tibbiy profilaktika ishi

6.1  Aholi salomatligi muxofazalash gigiyenasida innovatsiya

6.2 Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati tizimidagi islohatlar

Farmatsiya

5.2 Tizimli taxlil va farmatsevtika tarmog‘idagi intensiv isloxotlar

6.1 Farmatsevtika rivojlanishining ustuvor yunalishlari va innovatsiyalar

6.2  Farmatsevtikada sifat nazorati va sifat ta’minoti

Sanoat farmatsiya

6.1 Sanoat farmatsiyasi sohasining taraqqiyot yo’nalishlari va innovasiyalar.

6.2 Sanoat farmatsiyasi fanlarini o’qitishda ilg’or ta’lim texnologiyalar.

 

 

Translate: En Ru

Theme: Overlay by Kaira TMA ITC
Forobiy ko'chasi 2