Qisqa satrlarda

Hozirgi kunga kelib Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish Tarmoq Markazida O’zbekiston Respublikasining barcha tibbiy oliy o’quv yurtlari va Toshkent shahri va viloyati tibbiyot kollejlari pedagoglari malakalarini oshirmoqda. Umumiy hajmi 288 soatga mo’ljallangan o’qituvchilar malakasini oshirish dasturi o’qituvchilarning psixologik pedagogik mahoratlarini oshirishga va ularning kasbiy kompetentligini ta’minlashga yo’naltirilgan. Malaka oshirish dasturi o’qituvchilarga o’zlari dars berayotgan predmet sohasida kasbiy mahoratini oshirishga, ta’lim jarayoni sub’ektlarining kasb jihatidan muhim bo’lgan sifatlarini o’rganishga, ta’lim jarayoni sub’ektlarini o’qitish va tarbiyalash usullarini o’zlashtirishga, o’quvchilarning bilish faoliyatini aktivlashtirish usullari va vositalarini o’zlashtirishga hamda o’quv axborotlarini o’zlashtirish samarasini oshirishga imkon beradi. Malaka oshirish kurslari yakunlangandan so’ng QT MOTM tinglovchilari kursni tugatganligi to’g’risida guvohnoma – davlat namunasidagi sertifikatlarga ega bo’lishadi.

Translate: En Ru

Theme: Overlay by Kaira TMA ITC
Forobiy ko'chasi 2