Assiment ballari

Davolash ishi (Xirurgiya)

I. Oliy ta’limning normativ – huquqiy asoslari.

 

II. Ilg’or ta’lim texnologiyalari va pedagogik mahorat.

2.1 Innovasion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik.

III. Ta’lim jarayonlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo’llash.

 

IV. Amaliy xorijiy til.

4.1 Amaliy xorijiy tillarni o’rganishning intensiv usullari.

V. Tizimli tahlil va qaror qabul qilish asoslari.

5.2 Dalillarga asoslangan tibbiyotning qo’llanishi.

Davolash ishi (Terapiya)

 

I. Oliy ta’limning normativ – huquqiy asoslari.

1.2 Ta’lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning qonunchilik normalari.

II. Ilg’or ta’lim texnologiyalari va pedagogik mahorat.

2.1 Innovasion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik.

III. Ta’lim jarayonlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo’llash.

3.1 Elektron pedagogika va pedagogning shaxsiy, kasbiy axborot maydonini loyihalash.

IV. Amaliy xorijiy til.

4.1 Amaliy xorijiy tillarni o’rganishning intensiv usullari.

V. Tizimli tahlil va qaror qabul qilish asoslari.

 

Tibbiy biologiya

 

I. Oliy ta’limning normativ – huquqiy asoslari.

1.2 Ta’lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning qonunchilik normalari.

II. Ilg’or ta’lim texnologiyalari va pedagogik mahorat.

2.1 Innovasion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik.

III. Ta’lim jarayonlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo’llash.

3.1 Elektron pedagogika va pedagogning shaxsiy, kasbiy axborot maydonini loyihalash.

3.2 Tibbiyotda axborot texnologiyalarni qo’llash.

IV. Amaliy xorijiy til.

4.1 Amaliy xorijiy tillarni o’rganishning intensiv usullari.

V. Tizimli tahlil va qaror qabul qilish asoslari.

5.1 Oliy ta’lim jarayonini boshqarishda tizimli tahlil va qarorlar qabul qilish texnologiyalari.

5.2 Dalillarga asoslangan tibbiyotning qo’llanishi.

 

Pediatriya

 

I. Oliy ta’limning normativ – huquqiy asoslari.

1.2 Ta’lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning qonunchilik normalari.

II. Ilg’or ta’lim texnologiyalari va pedagogik mahorat.

2.1 Innovasion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik.

III. Ta’lim jarayonlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo’llash.

3.2 Tibbiyotda axborot texnologiyalarni qo’llash.

IV. Amaliy xorijiy til.

4.1 Amaliy xorijiy tillarni o’rganishning intensiv usullari.

V. Tizimli tahlil va qaror qabul qilish asoslari.

5.1 Oliy ta’lim jarayonini boshqarishda tizimli tahlil va qarorlar qabul qilish texnologiyalari.

5.2 Dalillarga asoslangan tibbiyotning qo’llanishi.

 

Tibbiy-profilaktika ishi

 

I. Oliy ta’limning normativ – huquqiy asoslari.

 

1.2 Ta’lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning qonunchilik normalari.

II. Ilg’or ta’lim texnologiyalari va pedagogik mahorat.

2.1 Innovasion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik.

 

III. Ta’lim jarayonlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo’llash.

 

IV. Amaliy xorijiy til.

4.1 Amaliy xorijiy tillarni o’rganishning intensiv usullari.

V. Tizimli tahlil va qaror qabul qilish asoslari.

5.1 Oliy ta’lim jarayonini boshqarishda tizimli tahlil va qarorlar qabul qilish texnologiyalari.

Rus guruhi

 

I. Oliy ta’limning normativ – huquqiy asoslari.

1.1 O’zbekiston Respublikasi Prezidentining asarlarida jamiyat rivoji ta’lim tarbiya masalalari.

II. Ilg’or ta’lim texnologiyalari va pedagogik mahorat.

2.1 Innovasion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik.

III. Ta’lim jarayonlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo’llash.

3.2 Tibbiyotda axborot texnologiyalarni qo’llash.

IV. Amaliy xorijiy til.

4.1 Amaliy xorijiy tillarni o’rganishning intensiv usullari.

V. Tizimli tahlil va qaror qabul qilish asoslari.

5.1 Oliy ta’lim jarayonini boshqarishda tizimli tahlil va qarorlar qabul qilish texnologiyalari.

Oliy hamshiralik ishi

I. Oliy ta’limning normativ – huquqiy asoslari.

1.2 Ta’lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning qonunchilik normalari.

 

II. Ilg’or ta’lim texnologiyalari va pedagogik mahorat.

2.1 Innovasion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik.

III. Ta’lim jarayonlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo’llash.

 

IV. Amaliy xorijiy til.

 

V. Tizimli tahlil va qaror qabul qilish asoslari.

Stomatologiya

I. Oliy ta’limning normativ – huquqiy asoslari.

 

 

II. Ilg’or ta’lim texnologiyalari va pedagogik mahorat.

 

III. Ta’lim jarayonlarida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo’llash.

 

IV. Amaliy xorijiy til.

 

V. Tizimli tahlil va qaror qabul qilish asoslari.

5.1 Oliy ta’lim jarayonini boshqarishda tizimli tahlil va qarorlar qabul qilish texnologiyalari.